ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดย เกษตรกรรุ่นใหม่

กันตพงษ์-แก้วกมล

คุณกันตพงษ์ แก้วกมล ประธานกลุ่ม Young Smart Farmer Thailand

การไปฝืนธรรมชาติ
ทำอย่างไรก็ไม่มีวันชนะ
ถึงชนะก็มีต้นทุนที่สูง
ซึ่งมันอาจไม่คุ้มค่าที่จะฝืน

อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับคนรุ่นใหม่นั้นช่วยให้เราทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีหนทางเดินชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้คุณสามารถยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้ารู้จักบริหารจัดการ คนเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกเรื่องการมีเครือข่ายและการจัดการที่ดีช่วยให้เราทำการเกษตรในหลายๆที่พร้อมๆกันเมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยชีวิตก็ง่ายขึ้นนอกจากนี้เมื่อนำภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนมาสังเคราะห์เราจะเข้าใจในเส้นทางที่เราเดินได้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น การทำเกษตรทุกวันนี้ถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรับรองว่าไม่มีจนอย่างแน่นอน

หลักคิดในการใช้ชีวิต…

คุณกันตพงษ์ ยึดหลักการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกแต่พอดี ไม่มากเกินไป ทำตามกำลังของเราอย่างสบายๆ ทำน้อยแต่คุณภาพสูง ผลผลิตนอกจากจำหน่ายสดก็นำมาแปรรูป อย่างเช่น ปลูกผักโขม ก็นำมาอบชีสเพิ่มมูลค่าสินค้าเข้าไป การทำเกษตรแบบประณีตผู้บริโภคเข้าใจ มั่นใจว่าเขาได้กินของดีมีคุณภาพเราสามารถขายแพงได้อย่างแปลงผักสลัดเล็กๆมีคนจองแล้วขายได้แปลงละพันบาทเลยทีเดียว

สวน

กันตพงษ์ แก้วกมล เป็นลูกหลานชาวสวนนนท์มาแต่กำเนิดเติบโตมาท่ามกลางสวนผลไม้เห็นคุณยายทำสวนทุเรียน พายเรือเอาทุเรียนไปขาย จนมาถึงรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ก็ยังทำสวนกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นความผูกพันที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรียกว่าอยู่ในสายเลือด เป็นวิถีชีวิตของคุณกันตพงษ์เลยทีเดียว ที่ผ่านมาเขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสวนผลไม้เมืองนนท์ไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศธรรมชาติที่เล่นตลกกับชีวิตชาวสวนเมืองนนท์ และกับสิ่งที่มนุษย์กระทำ จนคุณกันตพงษ์ได้มองเห็นและเรียนรู้การอยู่รอดด้วยภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่สามารถยืนหยัดทำสวนในพื้นที่แอ่งกระทะได้อย่างสบาย

หลังจากเรียนจบสถาปัตย์แต่มาทำงานโฆษณาเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ได้ 5 ปีรู้สึกเบื่อกับการใช้ชีวิตในเมืองมากจึงกลับมาเริ่มต้นทำงานเพื่อชุมชนและไปเรียนปริญญาโทเพิ่มเติมในสาขาเกษตรอินทรีย์ในความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้สืบสานการทำสวนต่อจากบรรพบุรุษพัฒนาต่อยอดขึ้นไปการเป็นประธานกลุ่ม Young Smart Farmer Thailand ช่วยทำให้มองเห็นอะไรมากมายและเอามาพัฒนาการทำสวนให้อยู่รอดและเติบโตไปกับเมืองไทย 4.0 ได้อย่างสบาย

เลี้ยงแกะ
เลี้ยงสัตว์ไว้ผลิตปุ๋ยและดูเล่น

หลังน้ำท่วมปีพ.ศ.2538 สวนแก้วกมลได้จัดการปรับสวนใหม่ในแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการคันคูดิน มีสระน้ำ ปลูกพืชผสมผสานบนพื้นที่ 6 ไร่ อยากกินอะไรก็ปลูกสิ่งนั้นยิ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Young Smart Farmer Thailand ได้มีโอกาสไปดูเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่ม อย่างทำไมจะต้องปลุกมะละกอคู่กับพริกเพราะมันเกื้อหนุนในการป้องกันไวรัสซึ่งกันและกัน

ปัจจุบันในสวนแก้วกมลปลูกพืชหลากหลาย มีมะม่วง ทุเรียนในวงบ่อซีเมนต์,ทุเรียนลงดิน,ขนุน ,มะเฟือง,มะม่วงหาวมะนาวโห่,ปลาเพื่อให้น้ำแลกเปลี่ยนออกซิเจนเพื่อไม่ให้น้ำเน่า ,ทำนาอินทรีย์ ,เลี้ยงแกะ,ทำฟาร์มสเตย์

การปลูกพืชให้ตรงกับดิน

จากการไปศึกษาดูงานที่เมืองดาวิน ประเทศออสเตรเลียผมถามเขาว่า”มีพัฒนาที่ดินไหม ถ้าดินไม่ดีจะทำอย่างไรให้ดินดีเพื่อปลูกพืชได้” คำตอบที่ได้คือเขาไม่สนใจตรงนี้แนวคิดของเขาดินมีสภาพเช่นไรก็ปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพดินนั้นมันง่ายกว่าที่จะไปฝืนธรรมชาติให้การเปลี่ยนแปลงสภาพดินเช่นถ้าดินเค็มก็สิ้นเรื่องเราก็ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เหมาะกับดินเค็ม การไปฝืนธรรมชาติอย่างไรก็ไม่มีวันชนะ ถึงชนะก็มีต้นทุนที่สูง การปลูกพืชให้ตรงกับดินมันง่ายกว่าเยอะ

คุณกันตพงษ์ ปลูกผักไม่มาก แต่ผักมีคุณภาพ

     การปลูกพืชให้ตรงกับดินถ้าเป็นสวนในแถบจังหวัดนนท์ การปลูกทุเรียนก็ต้องปลูกทองหลางก่อนเพราะทองหลางจะช่วยทำให้มีไนโตรเจนในดิน ให้ร่มเงา ให้ดินร่วนซุยให้ความชื้นแก่ดิน ทุเรียนจะอยู่กับมังคุด หมากสามารถเกื้อกูลกันได้ การทำเกษตรจะต้องมีไม้เบิกนำ ทองหลาง กล้วย เป็นไม้ที่ควรปลูกในขั้นเริ่มแรกเพื่อให้สภาพแวดล้อมของดินเหมาะสม

การทำเกษตรอินทรีย์สำคัญอยู่ที่ดิน ต้องมีการเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการปลูกพืชดินต้องมีอินทรียวัตถุ มีจุลินทรีย์ พืชจะกินอาหารจากที่จุลินทรีย์ที่ย่อยมาให้แล้ว การปรับปรุงดินเป็นสิ่งสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์การปลูกปอเทืองช่วยปรับสภาพดิน การใส่ปุ๋ยคอก สิ่งเหล่านี้ต้องทำในระยะเปลี่ยนผ่าน 1-3 ปีผลผลิตอาจสู้เคมีไม่ได้แต่เมื่อดินนิ่งแล้วผลผลิตที่ได้ไม่แพ้กันแถมปลอดภัยมีต้นทุนที่ถูกกว่าที่สำคัญขายได้ราคาดีกว่าอีกต่างหาก

เตรียมดิน

จากการวิจัยของผมหลังจากน้ำท่วมในปีพ.ศ.2538,พ.ศ.2554 ดินในจังหวัดนนทบุรีเป็นดินเค็มมากขึ้นกว่าเดิม เกลือหรือโซเดียมทำให้ดินแน่นแข็ง การเลือกพืชที่เหมาะกับดินเค็มจึงเป็นทางออกการวิจัยว่าดินเค็มเท่าไหร่ที่พืชแต่ละชนิดจะทนได้จะเป็นคำตอบให้เกษตรกรตอนนี้ผมทำการวิจัยทุเรียนในวงบ่อซีเมนต์ว่าความเค็มเท่าไหร่ที่ทุเรียนสามารถทนได้ถ้างานวิจัยนี้สำเร็จก็จะเป็นทางออกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี ณ วันนี้แนวคิดการปลูกทุเรียนในวงบ่อซีเมนต์กำลังมา เท่าที่ทดลองการปลูกแบบนี้ทำให้ทุเรียนโตได้เร็วมากโอกาสรอดสูง ซึ่งขั้นต่อไปจะต้องมีการต่อยอดความคิดนี้ว่าจะทำอย่างไรให้มันออกดอกออกผลอย่างยั่งยืน

เกียรติประวัติและผลงาน
ประธานกลุ่ม Young Smart Farmer Thailand
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการบริษัท S.A.T.I. PLATFORM จำกัดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อความจาก: https://www.rakbankerd.com/agriculture/guru-view.php?id=60