แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

-20%

ผักและผลไม้อินทรีย์

ผักกาดขาวใหญ่ (Chinese Cabbage )

25 ฿100 ฿

ผักและผลไม้อินทรีย์

ร็อกเก็ต (Rocket leaves)

30 ฿

ผักและผลไม้อินทรีย์

สวิสชาร์ดแดง (Red Swiss Chard)

50 ฿380 ฿
-24%

ผักและผลไม้อินทรีย์

ผักกาดหอมห่อ (Head Lettuce)

35 ฿190 ฿
-24%

ผักและผลไม้อินทรีย์

ผักสลัดคอส (Cos Lettuce)

35 ฿190 ฿
-24%

ผักและผลไม้อินทรีย์

ผักสลัดเรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce)

35 ฿190 ฿